Triniaeth Adweitheg

Triniaeth Adweitheg

Therapi hynafol cyflenwol a di-ymosodol yw Adweitheg sy'n cynorthwyo i gynnal cydbwysedd tyner rhwng systemau'r corff.

Rhyddhau ac adfer llif egni trwy'r corff yw amcan Adweitheg.

Defnyddir techneg o osod pwysau penodol ar y traed neu'r dwylo lle mae holl organau'r corff, y systemau a'r strwythurau wedi eu mapio mewn ffurfiau bychain. Cynorthwya hyn i adfer a chynnal cydbwysedd naturiol y corff yn ogystal â hybu ymlacio a theimlad cyffredinol da. Fel canlyniad iddo, gwelir gwelliant yn ein iechyd a'n bywiogrwydd.

Yn ystod eich triniaeth cyntaf cewch ymgynghoriad cyfrinachol manwl pan lenwir taflen ar y cyd. Bydd hon yn fy ngalluogi i baratoi eich cynllun triniaeth ar gyfer sicrhau ei fod yn addas i'ch gofynion unigol, corfforol ac emosiynol. Bydd y sesiwn cyntaf yn parhau tua 1 awr a hanner.

Bydd hyd y triniaethau yn dibynnu ar eich gofynion a'ch disgwyliadau. Gallant fod yn ddyddiol, yn wythnosol neu'n fisol. Trafodir hyn yn ystod yr ymgynghoriad.

Fel Adweithwr Clinigol nid wyf yn honni y gallaf wneud diagnosis na gwella unrhyw afiechydon. Gweithiaf wrth ochr meddygon teulu i beri cydbwysedd a theimladau cyffredinol da. Ni ddylai Adweitheg gael ei ddefnyddio yn lle derbyn cyngor meddygol.

Beth i'w ddisgwyl wedi triniaeth

Amcan Adweitheg yw dod â'r cyd-bwysedd i'r corff ac mae llawer o bobol yn ymlacio'r llwyr a theimlo'n llawer gwell wedi triniaeth. Efallai y cewch rhai adweithiau wedi 48 awr o driniaeth sef, troethi ( gwneud dŵr yn amlach ) neu sylwi bod newid mewn lefelau egni. Mae hyn yn normal ac mae'r adweithiau a gewch yn bositif ac yn rhan o'r broses gwella. Maent yn dangos bod y corff wedi ymateb i'r driniaeth.

Rwy'n cynghori fy nghwsmeriaid i yfed digon o ddŵr wedi triniaeth gan ei fod yn llesol i'r broses o wella.