Prisiau

Ymgynghoriad llawn a'r triniaeth cyntaf - £45
Triniaethau dilynol - £40
Archebu cwrs o 5 triniaeth a derbyn un am ddim - £200
Sesiynau profi 30 munud - £20

Annog ffrind neu berthynas a thalu £5 yn llai am eich triniaeth nesaf

Dull talu: arian parod, siec neu garden

Gellir codir tâl am ganslo mewn llai na 48 awr

Mae tocynnau rhodd ar gael