Gwasanaeth Corfforedig

Gwasanaeth Corfforedig

Mae triniaethau adweitheg wedi eu profi i leihau straen pwysau gwaith ac i ddelio ac anhwylderau perthnasol. Gall hyn leihau absenoldebau o'r gwaith gan arwain at gynhyrchiant gwell. Gallaf ddarparu triniaethau ar y safle a fyddant yn eu tro yn fantais i'r cyflogwr a'r gweithiwyr.

Manteision Adweitheg i'ch Cwmni

Gall triniaethau adweitheg cyson nid yn unig roi cymorth i leihau lefelau straen ond hefyd helpu i wella nifer o gyflyrau enbyd a chronig . Bydd manteision i'r cwmni yn cynnwys:

  • Codi ysbryd, boddhad a ffyddlondeb i'r cwmni
  • Gwella canolbwyntiad, effeithiolrwydd a chywirdeb
  • Gwell cynllunio, gwneud penderfyniadau a chreadigolrwydd
  • Gwella gallu'r gweithwyr i weithio'n fwy effeithiol o dan bwysau
  • Gwella a dychwel i'r gwaith yn gynt wedi salwch, damwain neu lawdriniaeth
  • Lleddfu poen cur pen, migraine ac ati
  • Gwella'r gallu i wrthsefyll heintiau ac afiechydon
  • Gwella'r berthynas rhwng y gweithwyr â'r rheolwyr
  • Gwell gofal am y gweithwyr trwy gyfannu meddygaeth confensiynol.


Gellir darparu triniaethau cyson yn wythnosol neu'n fisol, neu ar gyfer achlysur arbennig. Byddaf yn hapus i siarad am ofynion eich cwmni ac i osod pecyn addas ynghŷd ar eich cyfer.

.