Amdana I

Rwy'n Ymarferydd Adweitheg ers rhyw 20 mlynedd. Cynyddais fy ngwybodaeth a'm sgiliau trwy gyflawni cwrs Meistr ' Centralia Reflexology' (gan gynnwys unedau lefel 5 Agored Cymru ). Hwn yw'r safon uchaf o hyfforddiant sydd ar gael yn y DU. Mynychais Academi Inspira, Caerdydd, sef prif ddarparwr hyfforddiant adweitheg yn y DU ac enillais anrhydedd wrth gwblhau'r cymhwyster

Un o'r technegau rwyf nawr yn ei ddefnyddio yw un a ddatblygwyd gan Inspira sef 'Duopody'. Golyga hyn weithio'r ddwy droed ar yr un pryd. Mae'n dechneg sy'n gweithio mewn trefn trwy bob organ yn ogystal a thrwy'r gwahanol systemau o fewn y corff.

Mae 'Duopody' yn un o amryw dechnegau y byddaf yn eu defnyddio gan ei fod yn bwysig i gydnabod nad oes 'un driniaeth sy'n addas i bawb'. Rwyf hefyd wedi fy hyfforddi mewn technegau eraill a fydd yn gymorth i gyflyrau penodol. Fy mhrif amcan yw i addasu a pharatoi cynllun unigryw ar gyfer pob unigolyn.

Rwy'n frwd am adweitheg a'i fanteision. Credaf ei fod o'r pwysigrwydd eithaf i mi barhau â'r hyfforddiant er mwyn sicrhau fy mod yn cynnig y driniaeth orau i estyn gwellhâd a chysur i'm cwsmeriaid.

Rwyf wedi cwblhau'r hyfforddiant mewn 'HypnoReflexology', 'Duopody Sportsflex' a 'Precision Reflexology'.

Rwyf hefyd wedi cwblhau hyfforddiant sylfaen mewn gofal cancr ar gyfer therapyddion cyflenwol. Wedi hyn, mynychais gwrs 'Reflexology Lymphatic Drainage' sy'n ymwneud â lymffodemia eilradd a salwch llidiol eraill.

Rwy'n aelod o'r Gymdeithas Adweitheg Broffesiynol a hefyd Federation of Holistic Therapists a dilynaf y côd moeseg.

Mae gennyf yswiriant llawn.

Amdana I
Amdana I
Amdana I