Croeso

Hafan

Fy enw yw Sioned Bryant. Rwy'n Ymarferydd Adweitheg Clinigol.

Mae adweitheg yn driniaeth ddiogel, gyfannol a naturiol sy'n cynorthwyo i sadio a chydgordio'r corff. Gall fod yn fanteisiol i bob oedran o'r rhai ifancaf i'r hynaf. Gall ddod â rhyddhad oddi wrth ystod eang o gyflyrau enbyd a chronig trwy:

  • Leddfu salwch treuliol
  • Cynnal iechyd merched gan gynnwys ( problemau'r misglwyf ac anghydbwysedd hormonau)
  • Delio â diffyg cwsg
  • Gweithio ar gyflyrau perthnasol i bryder a straen
  • Gwella'r gallu i ymlacio
  • Cryfhau'r system imiwn
  • Codi lefelau egni a hwyl
  • Lleddfu problemau anadlu
  • Gwella cylchrediad y gwaed
  • Lleddfu poen


Rhedaf fy musnes o'm cartref ar gyrion Caerdydd ac mae lle parcio ar gael i'm cwsmeriaid. Mae yno stafell driniaeth bwrpasol.